El Carrer Gran pels cotxes
El Carrer Gran pels cotxes
El Carrer Gran abans de les obres del 2009
El Carrer Gran abans de les obres del 2009

Principis i objectius

 En l’Assemblea de totsperArgentona celebrada el 20 de juliol de 2006 van ser aprovats els valors i la missió, resultants de moltes reunions de treball prèvies, i que sintetitzen la manera de ser i com ha de treballar el nostre grup polític. En el decurs dels gairebé dotze anys de la nostra permanència els hem anat revisant i actualitzant, mantenint en essència els principis originaris que continuen vigents.

 

Els Principis i Objectius que han d’inspirar i presidir l’actuació de les persones que formen part del grup electoral totsperArgentona, i en especial la dels que tinguin responsabilitat directa en la gestió municipal, es concreten en:

PRINCIPIS

 

üL'exercici de la política ha de ser entès com un servei a tots els vilatans.

 

üTota l'actuació municipal ha de ser duta a terme amb absoluta transparència cap a tots els vilatans, entitats, grups d'opinió i resta de grups municipals, estiguin al govern o no.

 

üTota la gestió municipal ha de tenir com a principal objectiu afavorir els interessos del màxim nombre de vilatans. Volem tenir sempre present, però, que aquests interessos no poden anar en contra ni menystenir els interessos que puguin tenir una minoria, si en són una part essencialment afectada.

 

üLa gestió municipal ha d’estar oberta a la voluntat popular en qualsevol moment del seu procés.

 

üLa resolució dels problemes dels vilatans és una prioritat, i no potser demorada injustificadament pels reglaments, normes o protocols administratius.

 

üEn el comportament i l’actitud del membres dels òrgans de gestió han de prevaler criteris d’altruisme i solidaritat, sense perjudici dels d’eficàcia.

 

üL’Assemblea està formada per un grup divers i sempre obert de persones sense interessos partidistes en el seu conjunt i vol trencar la dinàmica política actual que ha dividit Argentona en blocs. La transparència, l'autèntic diàleg i la democràcia profunda en la presa de decisions han de ser el camí per aconseguir-ho.

 

üDesprés de les eleccions municipals el màxim sentit o interès que tindrà l'Assemblea serà el de garantir i fer complir aquests Principis i Objectius, als membres elegits.

 

 

 

OBJECTIUS

 

üAugmentar la cohesió ciutadana de la nostra població.

 

üAmpliar i intensificar de forma substancial la participació dels vilatans, tant en la gestió municipal com en la presa de decisions.

 

üControlar regularment els òrgans de gestió i els seus membres.

 

üObtenir un govern municipal amb la màxima participació de totes les forces polítiques i respectant la llibertat de vot de tots els regidors.

 

üLes iniciatives i activitats que desenvolupin les entitats tindran la màxima prioritat i el protagonisme que els correspon.

 

üEs buscaran les fórmules i mecanismes més adients per apropar la gestió política municipal als ciutadans.

 

üL'eix principal del programa electoral i les noves propostes que es puguin plantejar es desenvoluparàn sempre sota aquests Principis i Objectius.

ü 

Programa 2015.2019

2015 programa extens.pdf
Documento Adobe Acrobat [191.4 KB]
2015 programa general-reduit.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
2015 programa Cros-reduït.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.0 MB]

Estem sempre al vostre servei

els nostres regidors

670.230.943

Amb el desig d'estar més a prop vostre, en tot moment, podeu trucar-nos a aquest telèfon.

 

trobada de ciutadans a la plaça de vendrfe

Podeu connectar amb nosaltres a través d'aquesta adreça de correu electrònic:

 

masonp@argentona.cat